Preview Mode Links will not work in preview mode

Carrière Advies voor Robots


Feb 23, 2023

In de podcast Carrière Advies voor Robots onderzoeken experts van het Vision Team Robotics at Work van de TU Delft wat we kunnen verwachten van de werkvloer van de nabije toekomst. Welke rol zullen robots gaan spelen? Moeten wij vrezen voor onze banen of gaan we in symbiose leven met robots die ons werk aangenamer zullen maken? En wat wordt er bedoeld met 'Explainable A.I.'?